ورود به سایت
نام کاربری:
رمزعبور :


 
پیوندها

لیست تستها بر اساس بخش لیست الفبایی تستها
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
C :63
C1 Inhibitor
C3
C4
Ca ( 24 hrs urine )
Ca ( Calcium )
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
CA 242
Cacao
Calcitonin
C-ANCA
Carbamazepine
Casts
CEA
Ceruloplasmin
Ceruloplasmin urine 24 hr
CH50
Chemical Analysis
Chlamydia Antibody (IgG)
Chlamydia Antibody (IgM)
Chloride ( 24 hrs urine )
Chocolate
Cholesterol
Cholesterol/HDL Ratio
citrat(random)
Citrate(random)
CK MB
Cl ( Chloride )
Clo.dissicle
Clostridium difficle toxin(A&B)
Clotting Time ( CT )
Clue cells
Clumped WBC
CMV Ag
CMV Antibody ( IgG )
CMV Antibody ( IgM )
CMV PCR (qualitative)
Cocaine (COC)
Cockroach(سوسک)
Cold Agglutinins
Colony Count
Color
Consistency
Coombs Wright
Copper ( 24 hrs urine )
Cortisol ( 24 hrs urine )
Cortisol Am
Cortisol Pm
Cows Milk
C-Peptide
CPK
Creatinine
Creatinine ( 24 hrs urine )
Creatinine Clearance
criptococcus latex test
CRP
CRP Quantitative
Cryoglobulin
Crystals
Culture
Cyclosporine
cystine(random)
منوی اصلی
جوابدهی آنلاین
اخبار داخلی آزمایشگاه
 مقالات علمی
طراحی و اجرا :گروه مهندسی پارمیس